Tikondane Foundation Nederland (TFN)

Tikondane Foundation Netherlands is een Nederlandse stichting die het werk van het Tikondane Community Centre vlakbij Katete in Zambia materieel en immaterieel te ondersteunen.  Het bestuur heeft unaniem besloten de Stichting in de loop van 2019 op te heffen omdat Tikondane Commuity Centre niet meer voldoet aan de missie en visie  van de Stichting.

Zie verder Jaarverslag 2018.