STITCHING TIKONDANE COMMUNITY SUPPORT FOUNDATION 2016

JAARVERSLAG  PENNINGMEESTER

Per 1 januari 2016 was het saldo van de rekeningcourant van de stichting   € 415,50

Per 31 december 2016 was het saldo van de rekeningcourant van de stichting  € 21.966,05

Per 1 januari 2016 was het saldo van de spaarrekening      € 4.288,39

Per 31 december 2016 was het saldo van de spaarrekening     € 517,21

Het resultaat van 2016 was € 21.566,95 en op 31 december 2016 had de stichting in totaal een saldo van € 22.483,26

Upgrading Tiko Lodge

In 2015-2016 heeft de stichting een Crowdfunding Campagne en diverse andere acties georganiseerd met als doel Tiko Lodge tot een zelfstandige en winstgevende eenheid voor Tikondane Community te maken. De kosten van deze campagne zijn in 2015 en 2016 gemaakt, terwijl de meeste inkomsten pas in februari 2016 geboekt konden worden.

Resultaat Crowdfunding Campagne € 4.290,84

Verdere activiteiten   € 7.832,52

Totaal    € 12.123,36

 

Zoals ook in voorgaande jaren, hebben enkele donoren uit landen waar het moeilijk is om geld over te boeken naar Zambia, geld overgemaakt via de rekening van de stichting. De stichting heeft in totaal de som van € 5.556,49 naar Tiko doorgestuurd.

 

€ 240,00    Aan Tiko: Donatie voor Miniweeshuis van T.R. Anema

€ 1.126,49  Aan Tiko: Donatie van ‘Stichting Jambo’ in Japan via Naperville Sunrise Foundation, USA

€ 4.190,00 Aan Tiko: Geld overgemaakt door diverse mensen voor accommodatie in Tiko Lodge