JAARVERSLAG 2017

 

Opgemaakt door de secretaris van Stichting Tikondane Nederland, Anne Steenhauer

BESTUURSLEDEN

Per 1 januari 2017 werd Michel Panis benoemd tot penningmeester.

NIEUWE BELEID

In 2017 heeft de aandacht en daarmee de activiteiten van het bestuur een nieuwe wending genomen.

De samenwerking met Elke c.q. Tikondane Community Centre (TCC) werd definitief gebroken.

Het bestuur heeft besloten individuele mensen financieel te steunen.

Toen Maria, Frans & Michel nog op Tiko waren (november 2016) hebben ze gesprekken gehad met individuele medewerkers die hun talent graag verder willen ontwikkelen en die steun zochten om verder te studeren of een eigen bedrijf op te starten.

PILOT PROJECT

Een pilot project werd opgestart met de samenwerking van de Zambiaans ondernemer, dhr. Collector.

Hij is bereid gevonden om in opdracht van het bestuur, vier door ons geselecteerde ex-werknemers van TCC, te coachen. Twee wilden studeren en twee wilden een bedrijfje opstarten.

Ieder kreeg €1000 na een overeenkomst te hebben ondertekend. Twee van de vier hebben meer geld gekregen vanwege studiekosten. Dhr. Collector heeft het geld direct overgemaakt aan de scholen in kwestie. Hij heeft ook de twee entrepreneurs intensief begeleid met het aanschaffen van materiaal. Het ging om een naaiatelier en een timmerwerkplaats.

Intussen hebben twee van de vier begunstigden een lening aangevraagd en gekregen.

ACTIVITEITEN

1. Een aantal nieuwsbrieven (via Mail Chimp) zijn naar de Vrienden van Tikondane verzonden. Wij houden onze supporters op de hoogte; het gaat nog steeds om hun geld.

2. Alle donateurs hebben hun bijdragen stop gezet.

3. Onze Facebook “Tiko Lodge” is opgeheven. Maar wij laten onze website voorlopig staan.

4. Tijdens verschillende bijeenkomsten in de loop van het jaar blijft het bestuur het pilot project evalueren. Wij hebben regelmatig email contact met dhr. Collector en de vier begunstigden. De medewerking van Dhr. Collector is cruciaal. Het bestuur is voorzichtig tevreden over het verloop van de pilot.

DOELSTELLING

Het doel is om bij gebleken succes van de pilot, andere (ex-) medewerkers die in 2016 geïnterviewd zijn te selecteren en financieel te steunen voor studie of het opzetten van eigen bedrijfje zolang de financiën van de Stichting dit toelaat. Een andere mogelijke optie is om (een deel van) het resterende geld te besteden aan gelijksoortige andere projecten in Zambia.