ALLE GELDEN WORDEN BEVROREN 

Het afgelopen jaar hebben wij jullie regelmatig op de hoogte gebracht van onze fondswerving met betrekking tot het Tikondane programma in Katete, Zambia. Wij hebben allerlei acties ondernomen, onder meer hebben we een crowdfunding campagne, een kunstveiling en een fietstocht georganiseerd.

Tien jaar lang heeft onze stichting in Nederland het project in Zambia ondersteund met

donaties. Door verandering van onze visie ten aanzien van donaties zijn we drie jaar geleden gestart met het nadenken over hoe we donaties anders kunnen inzetten. De oplossing leek de Tikondane Lodge winstgevend te maken waardoor men op termijn in staat is zelfstandig te worden. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en er zijn verschillende rapporten die  beschrijven dat de Tikondane Lodge de potentie heeft om winst te kunnen maken.

Vanaf april 2015 werden de plannen besproken en in 2016 ondertekende de vrijwillig directeur van Tikondane de voorgestelde plannen.

In september 2016 zijn twee leden namens het bestuur voor drie maanden naar Tiko vertrokken. Met als doel om mensen uit de regio te gaan selecteren/en bijscholen zodat ze in staat zijn de lodge zelfstandig te runnen. Ook werd er gezocht naar lokale partners die de “lodge op langere termijn zouden kunnen steunen”. De nadruk zou vervolgens liggen op verbetering van het restaurant en de keuken. Bij aankomst bleek dat de medewerkers en de Raad van Toezicht van Tikondane van niets wisten. Erger nog, de vrijwillige directeur weigerde om mee te werken en ook de Raad van Toezicht ondernam geen stappen om haar de overeenkomstte laten uitvoeren.

Daarom hebben we besloten dat alle gelden worden bevroren. Omdat het plan niet werd gesteund door de directeur en de raad van toezicht besluiten wij nu dat we na tien jaar stoppen met dit project. Heel erg voor de lokale bevolking die op deze wijze afhankelijk blijft van de directeur.

Het bestuur van Tikondane Nederland wil het door jullie gedoneerde geld investeren in mensen in Katete, die hiervoor zelfstandig inkomsten kunnen verwerven. Wij denken daarbij aan het steunen van een opleiding of hulp bij het opstarten van een bedrijf.

De in aanmerking komende personen die voor Tiko hebben gewerkt of er nog werken, zijn

geïnterviewd en schrijven nu hun voorstel tot verbetering van hun leven.

 

Zodra meer bekend is laten wij dit jullie weten. Hopelijk blijven jullie deze projecten ondersteunen, zodat er mee mensen kans hebben op een beter leven.