ANBI

Sinds 1 januari 2008,  werd  Tikondane Community Support Foundation, of  Stichting Tiko   door de Nederlandse Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten  ANBI onder de fiscaal nr. of  RSIN 8197.65.235.

 Dat houdt in dat geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft te worden afgedragen en u (onder omstandigheden) fiscale aftrek kunt toepassen. De bijdrage komt volledig aan ons ter beschikking.

Contact gegevens:

p/a Anne Steenhauer,  Secretaris,  ’t Sas 26, 4811WC  Breda    076-5417014

Bank rekening nr.  NL71ABNAO51 – 3694404

tikondanefoundation@gmail.com

Het bestuur:

  • Voorzitter  – Peter Kok
  • Penningmeester –  Lorraine Van Dam-Foley
  • Secretaris – Anne Steenhauer
  • Bestuurslid PR zaken – Maria Flore van der Grinten
  • Bestuurslid Activiteiten – Annie Crombag

 

Doelstelling: Ondersteuning van het Tikondane Commmunity Centre, Katete, Zambia, die biedt de lokale bevolking onderwijs, beroepsopleiding en gezondheids counselling  o.a. om bestaansmogelijkheden te verbeteren.  Stichting Tiko  heeft gekozen één bron van inkomsten van het centrum te steunen, namelijk  de gastenverblijf  – Tiko Lodge.

Missie:  Stichting Tiko  wil de duurzaamheid van de exploitatie van  Tiko Lodge ten behoeve van het toerisme waarborgen.

Visie:  Het toerisme naar Tiko Lodge moet bedrijfsmatig worden opgezet en meer gecommercialiseerd. Door een bedrijfsmanager aan te stellen uit de lokale bevolking willen we een “wij”gevoel bewerkstelligen en de zelfstandigheid van de exploitatie van Tiko Lodge realiseren. Het personnel werkzaam in Tiko Lodge, de “crew”, moet worden opgeleid (gefinancieerd uit de middelen van de stichting) en dient verantwoordelijkheden af te leggen aan de stichting.

Beloningsbeleid: De bestuursleden zijn werkzaam als vrijwilligers en zijn op geen enkele wijze commercieel verbonden met het project.

Jaarverslagen en Financiele overzichten zijn ter inzage op deze website onder de pagina NIEUWS.

Schenkingen aan Stichting Tiko:  Alle giften welke u over een periode van vijf jaar maandelijks of jaarlijks schenkt voor een vast bedrag zijn geheel aftrekbaar.  Wij sturen u graag de nodige formulier van de Belasting Dienst:  “Overeenkomst periodieke gift in geld”  – u tekent een overeenkomst met Stichting Tiko.