JAARVERSLAG 2011

De volgende vergaderingen vonden plaats op:
10 mei, 23 augustus en 31 oktober,
De vergaderingen werden in Breda en Teteringen gehouden en werden allemaal door de voorzitter geopend.
Birgitte Goris heeft afgetreden als bestuurslid en Vera Wouters heeft haar plaats ingenomen.

Activiteiten:

– Lorraine heeft de redactie van de Tiko Newsletter nu onder haar beheer – een maandelijkse Engelstalige nieuwsbrief met tekst en foto’s van Elke. Deze newsletter wordt naar ca. 800 mensen gestuurd, wereldwijd;

– De Nederlandstalige nieuwsbrief onder beheer van Anne is twee keer verschenen, in september en december;

– Op Koninginnedag hebben Maria & Anne een kraampje op de hobby markt in Breda gehad. Dit initiatief heeft 125 euro’s opgebracht.

– In juni/juli zijn Lorraine en Anne een maand in Tiko geweest samen met Miep van Dam. Anne en Miep werkten aan verbetering van het onderwijs in de community school. Lorraine was voornamelijk bezig met de administratie.

– Twee projecten op Tiko zijn gefinancierd door Stichting ’t Arme Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken van Breda: de verbetering van het dak van de Guernsey Hall en de inrichting van de nieuwe bibliotheek. In totaal 1000 euro’s.

– Twee leden van het bestuur (Maria en Vera) hebben thuis feesten georganiseerd waarvan de opbrengst naar Tiko is gegaan voor de bouw van een rondavel, in totaal 2,219 euro’s. Er zijn drie offertes opgevraagd voor de bouw.

– Een Activiteiten Commissie is opgezet een heeft een keer vergaderd (Vera, Anne, Max Jongenelen en Ineke Keuvelaar).

Lopende activiteiten:

– schenkingen en drank opbrengst B&B Lieu de Ruse gaat gewoon door (Maria);
– zeven ‘Vrienden van Tiko’ schenken maandelijks contributies;
– de maandelijkse Tiko newsletter wordt in elkaar gezet door Lorraine, met teksten van Elke en wordt hier in Nederland rondgestuurd naar de ‘Vrienden’ en andere belangstellende (Anne);
– de nieuwsbrief van de stichting verschijnt regelmatig (Anne);
– Bezoek Elke aan NL.