JAARVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014
TIKONDANE COMMMUNITY CENTRE SUPPORT FOUNDATION

In 2014 de volgende bestuursvergaderingen vonden plaats op:
24 februari, 31maart, 22 april, 27 augustus, 29 september, 17 november en
8 december.
Vanaf de vergadering van 27 augustus werd Frans, de man van Maria, uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.
Vanaf de vergadering van 29 september werd Max, de man van Vera uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen.
Op 22 april is Elke aanwezig.
Op 10 november is crowdfunding deskundige Harro Zeelenburg van Synovatie aanwezig.
Vergaderingen werden in Breda en Teteringen gehouden.
Eind december heeft Vera te kennen gegeven dat ze haar functie als bestuurslid onmiddellijk wil neerleggen.

Activiteiten:

– Conform de nieuwe eisen van de belasting dienst betreffende ANBI stichtingen worden vanaf 2014, de jaarverslagen op de website gepubliceerd.

– Op 5 april 2014 is Anne naar Zambia Dag (georganiseerd door Platform Zambia) in Hengelo gegaan.

– Het bestuur heeft besloten een aanvraag in te dienen bij Wilde Ganzen (kleine projecten). Maria en Anne zijn twee keer naar het kantoor van Wilde Ganzen in Hilversum geweest. In oktober is een aanvraagformulier ingediend met de samenwerking van Elke. Het gaat om een bedrag van €8.686. De Stichting moet €5600 opbrengen en daarna Wilde Ganzen €3086. Het bedrag wordt besteed aan de Tiko Lodge keuken en aan sanitaire voorzieningen.
Begin december heeft Wilde Ganzen de aanvraag gehonoreerd. De Stichting heeft een jaar de tijd om het nodige geld in te zamelen.

– Als fondswervende activiteit is een fietsrally georganiseerd op zondag 18 mei. De route met vier rustpunten is uitgezet met de hulp van Arjan de Vries.
De opbrengst…….
Wegens succes worden een vergelijkbare fietstocht in 2015 georganiseerd, ook met de hulp van Arjan de Vries.

– In juni/juli gingen Maria, Frans en Anne naar Tikondane. Gesprekken zijn met Elke gevoerd over de plannen van de Stichting om een business unit van Tiko Lodge onder beheer van de Stichting op te zetten met een exit strategie van vijf jaar. Grondig renovatie (in bijzonder van Agogo, het hart van de lodge)) en training van personeel zijn prioriteiten.
De tweede deel van het jaar wordt besteed aan het uitwerken van een Business Plan en de mogelijkheden om fondsen te werven via Crowdfunding.
Harro Zeelenberg, aanbevolen door Wilde Ganzen, gaat de Stichting begeleiden.
Frans is bereid gevonden de regie van de Business Plan op zich te nemen.

– In oktober heeft de Stichting een PUM aanvraag ingediend. De aanvraag is gehonoreerd. Mevr. Ellen Kok-Hendriks gaat in de loop van volgende jaar naar Tikondane.

– Als lid van PARTIN, de koepelorganisatie voor het particuliere intiatief (PI) in ontwikkelingssamenwerking heeft de Stichting meegedaan in de postcode loterij.
Via Partin heeft Maria contact met Mathieu Beurskens van Stichting Young Africa.

Contact is gelegd met Saxion Hogeschool voor Toerisme in Deventer. Op 6 october gingen Maria en Anne naar hun workshop: Zambia Inspiratie Dag en ontmoeten de 15 studenten die een rondreis van Zambia in november gingen maken inclusief een kort verblijf aan Tiko. De studenten hebben een verslag van hun bevindingen gemaakt.

Op 13 december is Maria naar een workshop van My World gegaan.

– De Stichting heeft meegedaan met de kerstmarkt in het Ginneken Breda op zaterdag 14 december.
Opbrengst €400: de zelf-gemaakte Harira soep en samosa’s hebben het meeste geld opgebracht. De jazz groep Jazzith die optrad tijdens de kerstmarkt, heeft €200 gedoneerd.

– In december, als gebruikelijk is een nieuwjaarskaart gemaakt (www.kaartje2go) . Deze keer met een foto genomen in Tiko van Anne met een paar vrouwelijke werknemers. Maria heeft de tekst opgemaakt.

Lopende activiteiten:

– Schenkingen en drank opbrengst B&B Lieu de Ruse gaat gewoon door (Maria);
– Acht ‘Vrienden van Tiko’ schenken maandelijks contributies;
– De maandelijkse Tiko newsletter wordt in elkaar gezet door Lorraine, met teksten van Elke en wordt hier in Nederland rondgestuurd naar de ‘Vrienden’ en andere belangstellenden;
– De nieuwsbrief van de stichting is verschenen in februari en eind december (Anne).
– De website wordt steeds actueel gehouden (Anne).