JAARVERSLAG 2015

In 2015 vonden bestuursvergaderingen plaats op 26 januari, 16 maart, 27 april en 11 mei.

Frans van der Grinten bleef het bestuur steunen als “senior adviseur”en was regelmatig op vergaderingen aanwezig.

Tijdens de vergadering op 26 januari is Annie Crombag verwelkomd als nieuwe bestuurslid. Zij neemt de plaats in van Vera Wouters. Annie en haar man Leo Plouvier hebben in totaal zeven jaar in Zambia gewoond, uitgezonden door SNV. Annie wil zich inzetten om fondswervende activiteiten te organiseren.

Op maandag 27 april (Koningsdag) heeft Elke Kroeger-Radcliffe (oprichtster Tikondane) de vergadering bijgewoond. Elke was in Breda van 27 t/m 29 april tijdens haar jaarlijkse rondreis. Hoofdonderwerp – Business Plan van de Stichting.

Op 11 mei 2015 is de aftrap van de crowdfunding campagne gegeven onder begeleiding van Harro Zeelenburg (Synovatie.nl). Vergaderingen vonden daarna iedere twee weken plaats, overdag (een dagdeel; 10.00-14.00) tot het einde van de campagne. De campagne is gelanceerd op 1 december (oorspronkelijk 1 november maar uitgesteld) en heeft zes weken gelopen tot 16 januari 2016).Tijdens de campagne zijn alle activiteiten op Basecamp genoteerd. Er is gekozen voor het crowdfunding platform Indigogo.

Het beoogde bedrag van €50.000 wordt ingezet om Tiko Lodge (inclusief accommodatie en keuken) te renoveren en training te bieden aan de medewerkers.

Toerisme wordt gezien als de sleutel tot de verzelfstandiging van Tikondane Community Centre.

Het bestuur heeft een Business Plan uitgewerkt “Verzelfstandiging Tiko Lodge; van buitenlandse ondersteuning naar Zambiaanse zelfstandigheid” (ook in het Engels).

Het beoogde resultaat van het project is verzelfstandiging van de Lodge op commercieel, operationeel en financieel gebied eind 2019.

Activiteiten

De volgende activiteiten werden uitgevoerd door het bestuur; Peter Kok, Lorraine van Dam, Anne Steenhauer, Maria Floré & Annie Crombag met de hulp waar nodig van vrijwilligers.

– De belastingdienst heeft een formulier op zijn website gezet: Hulpmiddel aftrek giften. Dit wordt nu gebruikt om het voor Vrienden van Tiko makkelijker te maken voor Vrienden van Tiko om maandelijks te doneren.

– De Wilde Ganzen samenwerkingsovereenkomst werd door Peter getekend (januari 2015) en was geldig tot eind december 2015. Het ging om een bedrag van €8.686. De Stichting bracht €5.600 op waarna Wilde Ganzen dit met €3.086 aanvulde tot 8.686 Euro. Het bedrag wordt besteed aan de Tiko Lodge keuken en aan sanitaire voorzieningen.

De Stichting had een jaar de tijd om het nodige geld in te zamelen en mocht daarbij gebruik maken van promotie materiaal van de WG o.a. het WG logo.

Eind december heeft de Stichting €5.600 aan Wilde Ganzen over kunnen maken.

– Op 11 april 2015 zijn Maria, Peter, Annie & Leo Plouvier en Anne naar de Zambia Dag in Eindhoven geweest die werd georganiseerd door het Platform Zambia.

– Op dinsdag 28 april tijdens haar bezoek in Breda heeft Elke een donatie van TNT (afd. Duiven ontvangen; € 5.950. Zij heeft een presentatie over Tiko gegeven. Maria en Peter gingen met haar mee.

– De PUM heeft de aanvraag van de Stichting gehonoreerd en heeft een adviseur, Ellen Kok, aangesteld. Ellen heeft Elke op 27 april in Breda ontmoet. Uiteindelijk kon Ellen pas in november voor twee weken naar Zambia gaan. Anne heeft haar vergezeld. Ellen heeft een verslag opgesteld met advies over de mogelijkheden van Tiko Lodge een commercieel, winstgevend onderneming te maken.

– Als fondswervende activiteit werd voor de tweede keer een fietsrally georganiseerd op zondag 7 juni 2015 met de hulp van veel vrijwilligers. Dit keer ging de route richting Rijsbergen met een prachtig culinair moment op een wijn boerderij in de bossen – Santspuy.

De opbrengst was €1.791.

Wegens succes wordt een vergelijkbare fietstocht op zondag 5 juni 2016 georganiseerd.

– Op maandag 26 oktober heeft Anne een voodracht over Tikondane gehouden voor de GNE (Genootschap Nederlands-Engels, afd. Breda) in de Boswachter, Breda. Maria was ook aanwezig. Opbrengst €300.

– Stichting ’t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken, Breda, heeft €1000 gedoneerd voor het project “19 steps out of poverty”.

– Op 27 november werd op de campus van Achmea te Apeldoorn een cheque uitgereikt aan Tikondane Community Centre ter waarde van €1.750. De zoon van Hans en Ineke Keuvelaar heeft hiervoor gezorgd. Hans en Ineke zijn al lang begunstigers van de Stichting als trouwe vrijwilligers tijdens fondswervende activiteiten.

Maria, Peter en Ineke gingen naar de uitreiking.

– Kerstmarkt, zaterdag 19 december georganiseerd door Maria & Frans op het beurtplein.

Opbrengst €140.

– In plaats van kerstkaarten dit jaar – om de drukkosten van een kaartje en de porto kosten te besparen – heeft de Stichting een email bericht met foto’s verzonden; “Tiko’s Dream of Independence”

Lopende activiteiten:

– Schenkingen en drank opbrengst B&B Lieu de Ruse gingen gewoon door;

– Vrienden van Tiko’ schonken maandelijks donaties. Totaal bedrag 2015 is € 1.135;

– De maandelijkse Engelstalige Tiko Newsletter werd in elkaar gezet door Lorraine, met teksten van Elke en werd in Nederland rondgestuurd naar de ‘Vrienden van Tiko’ en andere belangstellenden.

– De nieuwsbrief van de Stichting is vier keer verschenen (januari, mei, juli en oktober) met een speciale nieuwsbrief in november – “Crowdfunding campagne van start”

–  Facebook werd gebruikt om Tiko en de Stichting te promoten. Er is een speciaal “Tiko Lodge” facebook pagina gemaakt;

–  Annie verkocht regelmatig planten uit eigen tuin;

–  Lorraine doneerde de opbrengst van haar “honden oppas dienst” aan Tiko.