JAARVERSLAG 2016 van Stichting Tikondane Nederland

Opgemaakt door de secretaris van Stichting Tikondane Nederland

Anne Steenhauer

BESTUURSLEDEN

Per 31 december 2016 heeft Lorraine van Dam, penningmeester, haar functie neergelegd.

Het bestuur kon in 2016 ook een beroep doen op Frans van der Grinten, als “senior advisor”.

De CROWDFUNDING campagne die werd opgestart per 1 december 2015 is afgesloten medio januari 2016.  Door de hoge kosten van Platform Indigogo waar we bij aangesloten waren,rest een opbrengst van.  €12.000. Harro Zeelenburg, directeur van Synovatie.nl heeft het Crowdfunding proces begeleid. Op 19 januari 2016 heeft een evaluatie plaats gevonden  waarbij het bestuur afscheid van hem genomen heft.

Bijstelling BUSINESSPLAN “Verzelfstandiging Tiko Lodge”

Gezien het te kort aan voldoende financiën om het businessplan uit te voeren, is besloten met een onderdeel m.n. renovatie van de keuken van de Tiko Lodge te starten alsmede scholing van het personeel.

De Stichting gaat door met fondswervende activiteiten.

Besluit ook dat Maria (bestuurslid) en Frans, haar man, drie maanden naar Tiko gaan ipv drie jaar. Doel: onderzoeken of de investering kans van slagen heft.

Samenwerking met WILDE GANZEN: het opgehaalde bedrag door onze Stichting is goedgekeurd door de WG.  Het totale bedrag van €8,683,- wordt door WG in maart naar de bank rekening van Tikondane Community Centre, in  Zambia gestuurd. De besteding van dit bedrag is vastgesteld in het project beschrijving van de overeenkomst tussen WG en Tikondane getekend in 2014.. De gelden dienen besteed te worden aan met name de renovatie van de keuken en het sanitair als onder deel van het businessplan.

OVEREENKOMST MET ELKE, de vrijwillige directeur van Tikondane Community Centre: Elke

heeftbtijdens haar jaarlijkse rondreis Breda bezocht van 12-14 april 2016.

Er is een overeenkomst gesloten over de samenwerking tussen de Stichting en haar, en ook over de komst van Maria en Frans in september 2016. In de overeenkomst worden zes punten genoemd hoe het geld, opgebracht door de Stichting (ca. €22.000), geïnvesteerd dient te worden in de renovatie en opbouw van de Tiko Lodge. We starten bij het restaurant.

Elke gaat eind april akkoord met de overeenkomst en signeert per email.

 

VERBLIJF MARIA EN FRANS IN TIKO, september tot begin december, 2016

In november ging Michel Panis ook naar Tiko.

Tijdens de eerste maand, constateren Maria en Frans dat de samenwerking met de vrijwillige  directeur Elke, niet van harte gaat. Elke wijkt zelfstandig af van de WG gelden. Tiko Lodge kan niet zelfstandig functioneren zonder eigen manager. Het personeel heeft niet de nodige kwaliteit. Investeren heeft geen nut.

Het bestuur van de Stichting gaat akkoord met het advies van Frans en Maria om tijdelijk een manager aan te stellen voor de Tiko Lodge en om training van de crew te realiseren. Elke weigert. Maria & Frans zien verdere samenwerking niet zitten. Het bestuur gaat akkoord en stopt de samenwerking met Elke.

De resterende maanden houden Maria,  Frans en in november ook Michel gesprekken met individuele medewerkers die hun talent graag verder willen ontwikkelen en die steun zoeken om verder te studeren

of een eigen bedrijf op te starten.  Afgesproken is dat eenieder een CV maakt en voor ondernemers in spé een businessplan van het op te starten bedrijfje.

ACTIVITEITEN

De volgende activiteiten werden uitgevoerd door het bestuur met, waar nodig, hulp van vrijwilligers.

–  Kunstveiling, zondag 24 april, Locatie Annekerk, Breda. Met inzet van lokale kunstenaars. Opbrengst

€4.694. Een evaluatie heeft op 15 augustus plaatsgevonden.

–  Fietstocht, zondag 5 juni (derde keer). Opbrengst €2.000. 72 fietsers hebben meegedaan. Dit keer ging

de route richting Chaam

–  Zambiadag, 9 april. Annie Crombag en haar man Leo zijn aanwezig.

–  Voor de tweede keer meegedaan met aanvraag BNdeStem ontwikkelingsprijs. In mei bekend gemaakt.

–  Verkoop fotoboek van Tikondane

–  Schenkingen en drank opbrengst B&B Lieu de Ruse

–  Verkoop planten (Annie Crombag)

–  Nieuwsbrieven (op Mailchimp) in mei, augustus, oktober en november