Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018
Opgemaakt door de secretaris van Stichting Tikondane Nederland, Anne Steenhauer

BESTUURSLEDEN

Per 1 januari 2018: Peter Kok voorzitter, Michel Panis penningmeester, Annie Crombag bestuurslid, Maria Flore, bestuurslid, Anne Steenhauer secretaris
Adviseur Frans van der Grinten

BELEID

In 2018 zijn de aandacht en de activiteiten van het bestuur hetzelfde gebleven als in 2017;
het bestuur ondersteunt voormalige werknemers van Tikondane Community Centre om te kunnen studeren of een bedrijf uit te oefenen..
Maria Floré, Frans van der Grinten (adviseur) & Michel Panis hebben tijdens hun werkbezoek aan Tikondane in 2016 gesprekken gehad met individuele medewerkers van Tikondane die hun talent graag verder willen ontwikkelen en die steun zochten om verder te studeren of een eigen bedrijf op te starten.

Vervolg PILOT PROJECT 2018

Dankzij de samenwerking met de Zambiaanse ondernemer in Chipata, dhr. Yahya Collector, hebben vier personen (allen ex-Tiko medewerkers) financiële steun van de stichting ontvangen om te studeren c.q. een bedrijf te runnen..

In de loop van 2018 zijn drie van de vier ex werknemers met succes een studie gevolgd/een bedrijfje begonnen. Een persoon heeft zich niet aan de afspraken gehouden nadat hij financiële steun had ontvangen; na aankoop van bedrijfsmiddelen is het contact door hem verbroken..

In maart 2018 heeft het bestuur zich beraden over steun aan overige Tiko medewerkers, die zijn geïnterviewd in 2016. Met een persoon heeft de Stichting afspraken gemaakt om zijn studie te financieren. In augustus 2018 is hij een driejarige -online- lerarenopleiding begonnen in Chipata.
De overige waren niet concreet genoeg over hun ambities en ontwikkelrichting.

Het bestuur heeft besloten het project te beëindigen.
Financiële steun aan de laatste begunstigde blijft door gaan indien hij zijn eerste jaar afmaakt (april 2019).

ACTIVITEITEN

1. Gedurende het jaar is het bestuur verschillende keren bij elkaar gekomen om het project en de kandidaten te volgen en te evalueren.
2. Er is regelmatig contact gehouden (via Messenger/email) met dhr Yahya Collector en de begunstigden. Dhr Yahya Collector heeft desgevraagd contact onderhouden met de kandidaten namens de stichting
3. Bestuurslid Annie Crombag heeft in september Zambia bezocht en is langs Tiko geweest. Zij heeft ook Yahya ontmoet en de begunstigden. Haar bevindingen zijn te lezen in haar rapportage. Zie onder rubriek, “Nieuws/Actualiteiten”.
4. Het bestuur is actief bezig projecten buiten Tiko, maar in de regio Katete, te onderzoeken met het doel de resterende financiële middelen te investeren, bij voorkeur analoog aan het bestaande project. Contacten zijn gelegd, Begin 2019 besluit het bestuur hierover.

DOELSTELLING

Het bestuur heeft unaniem besloten de Stichting in de loop van 2019 op te heffen omdat Tikondane Community Centre niet meer voldoet aan de missie en visie van de Stichting.
Wij stellen het op prijs als u uw reactie wil geven op deze besluit.