JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

 

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

Per 1 januari 2017 was het saldo van de rekeningcourant van de stichting € 21.966,05

Per 31 december 2017 was het saldo van de rekeningcourant van de stichting € 16.999,39

Per 1 januari 2017 was het saldo van de spaarrekening € 517,21

Per 31 december 2017 was het saldo van de spaarrekening € 517,68

Het resultaat vana

€ 4.470,00 is hiervoor uitgetrokken en uitbetaald via onze tussenpersoon in Katete Zambia. De donaties zijn in 2017 conform tot een minimum gedaald aangezien het bestuur begin 2017 formeel heeft besloten om de Tiko Community in Katete niet verder financieel te ondersteunen vanwege een fundamenteel verschil van inzicht tussen het management aldaar en onze stichting in Nederland.

Het ligt in de bedoeling om in 2018 een bestemming te vinden om het positieve saldo van € 17.517,07,- te besteden, enerzijds door eventueel de ‘pilot’ te continueren en uit te breiden, anderzijds door eventueel een nieuwe NGO te sponsoren die in overeenstemming is met het doel van Stichting Tikodane Nederland (zie statuten) en met ons beleid dienaangaande.

Vervolgens zou uiterlijk in 2019 de Stichting opgeheven kunnen worden.

Michel Panis

Penningmeester Stichting Tikondane