Nieuwsbrief augustus 2010

Beste Vrienden van Tikondane,

Jullie krijgen de nieuwsbrief “News from Tiko” regelmatig digitaal toegestuurd. Deze nieuwsbrief komt uit Tikondane zelf en is geschreven in het Engels door de oprichtster, Elke Kroeger-Radcliffe. De meesten van jullie hebben Elke ontmoet tijdens de bijeenkomst op 7 maart j.l. in “MustSee”.

De stichting, “Tikondane Community Support Foundation”, heeft besloten u ook regelmatig te informeren over haar activiteiten en contacten met Tiko.

Dagelijkse contacten met Tiko gaan via de e-mail, maar op dit moment is er geen goede internet verbinding; zeer frustrerend voor ons allemaal. Elke moet haar g-mail sturen via een inbel systeem. En momenteel stuurt ze veel. Zij is druk bezig een strategisch plan voor Tiko op te stellen, en wij helpen een handje mee.

Tiko heeft al een internet café ingericht (dank zij een donatie uit Nederland) met zelfs een lokale beheerder – Patrick – die cursussen heeft gevolgd bij een Nederlandse organisatie in Zambia – “Macha Works”. Nu wachten we op een speciale container vol internet apparatuur die Macha Works heeft beloofd te sturen. Wij hopen dat Tiko binnenkort online is en dat Patrick kan blijven glimlachen.

Foto links: de traditionele wereld (vervoersmiddel in Tiko) en rechts: de moderne wereld (Tiko internetcafé) kruisen elkaar.

Toerisme

Tiko overdag is een “hive of industry”. Er gebeuren verschillende activiteiten die gericht zijn op geld verdienen, zgn. inkomensgenererende activiteiten. De stichting heeft besloten één daarvan te steunen – toerisme.

De eerste vereiste is te zorgen dat er meer toeristen naar Tiko komen. Daarom moeten de “lodge” en de keuken beter gaan functioneren en een betere kwaliteit aanbieden. Er is al enige gasten accommodatie, maar renovatie is nodig.

Zie foto: één van de gasten badkamers, wel en-suite maar toch zeer eenvoudig.

 

Bovendien, nieuwbouw is ook nodig. De stichting denkt aan het bouwen van “rondavels” d.w.z. gebouwen in de vorm van de ronde traditionele Afrikaanse hut, maar met de faciliteiten en kwaliteiten die een westerse toerist verwacht.

Toerisme in Zambia is in opkomst. Er gaan meer en meer toeristen naar de bekende Victoria Falls in zuidelijk Zambia, een prachtig schouwspel van de kracht van het water.

Natuurlijk zijn er nationale wild parken in Zambia. Men zegt dat South Luangwa National Park is de mooiste in Afrika en bovendien alleen drie uur rijden van Tiko. Een andere park, Kasanka National Park, wordt gesteund door een Nederlandse stichting. Dit park heeft de grootse vleerhonden kolonie ter wereld en wordt beheerd door een Nederlandse bioloog, Frank Willems, terwijl zijn partner Inge Akerboom, als antropologe, werkt met de lokale bevolking (zie website www.kasanka.nl, volg links naar o.a. YouTube). Er is ook een reisbureau in Hengelo – Tongasabi Safaris – dat rondreizen organiseert. Eén van hun reizen gaat langs Tiko waar men een nacht verblijft in tenten. Sinds een paar maanden is er een permanent tenten camp op Tiko. Leuk om te melden: in de nieuwste Lonely Planet editie van Zambia & Malawi, is er een stukje over Tiko (blz. 117) – “cultural experiences around Katete”.

Dus toerisme kan een belangrijke bron van inkomen voor Tiko worden, bovendien Tiko ligt aan de “Great East Road” die nu geasfalteerd is en daarom makkelijker bereikbaar. Tegenwoordig spreekt men over “Fair Toerisme”, dat betekent dat de onbeheerste groei van de toeristen industrie aangepakt moet worden en in zijn plaats een duurzame vorm van toerisme ontwikkeld moet worden, welke beter ten goede komt aan de lokale bevolking.

Subsidie

De Stichting is heel blij met een subsidie van de NCDO – de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Deze subsidie (1398 euro’s) is door de stichting aangevraagd om de kosten van de voorlichtingsbijeenkomst op 7 maart te financieren. Bovendien de gemeente Breda (afd. SOB, ontwikkelingssamenwerking) heeft ook een subsidie van 700 euro’s toegekend.

Donaties

De lagere school op Tiko, waar ruim 500 kinderen les krijgen onder primitieve omstandigheden, heeft ook onze aandacht gehad. Het is geweldig om te noteren dat wij recentelijk twee genereuze donaties kregen.

De eerste van de Stichting ’t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken van Breda. – 500 euro’s.

De tweede donatie van mevr. Monica Suys – 1500 euro’s. Mevr. Suys heeft haar gasten op haar verjaardagsfeest gevraagd te doneren om het nieuwe school gebouw (gebouwd door Rotary Club, Nashville Tennesse, Verenigde Staten) te voorzien van schoolbanken e.d. Bovendien denkt zij samen met haar man volgend jaar een reis door Zambia te maken. Zij doen Tiko zeker aan. Dhr. en mevr. Suys kwamen in contact met Stichting Tiko toen ze (toevallig) de bijeenkomst op 7 maart binnenliepen.
Tiko kinderen zijn heel vindingrijk. Deze twee jongens hebben een leuke zitje gemaakt.

 

Brunch concert

De opbrengst van het brunch concert op zondag 29 augustus in ’t Sas in Breda gaat naar het project “fair toerisme”. Wij hopen op een goede opkomst. Er zijn alleen 75 plaatsen beschikbaar. Verschillende muzikanten zijn gevraagd te spelen, inclusief een djembe groep (die heeft ook gespeeld tijdens de 7 maart bijeenkomst). Verder is er een jong jazz zangeres, vier jongeren die trombone spelen, en een leuke groep, “Les Petit Fours” genoemd.

E-tickets @ 30 euros p.p. zijn online verkrijgbaar: www.uitinbreda.nl

Of u kunt een email sturen naar: tikondanefoundation@gmail.com om een kaartje te bestellen

of Anne Steenhauer een sms sturen – 06 36126719.

U kunt ook kaartjes kopen van de bestuursleden – Maria Floré van de Grinten, Peter Kok en Birgitte Goris.

Wij hebben alles in de hand behalve het weer. Bij slecht weer moeten wij annuleren. U krijgt natuurlijk u geld terug.

U wordt verwacht vanaf 10.30 uur met een welkomstdrankje. Wij beginnen met de brunch om ca. 11.00 uur. Officiële sluiting ca. 13.30 uur

U kunt ’t Sas alléén lopend bereiken via de Lange Brugstraat. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de Barones met een uitgang op de Lange Brugstraat

Schenkingsakte

Bericht van Maria Floré van der Grinten:

Ongeveer 4 maanden geleden hebt u zich opgegeven als vriend voor Tikondane met de bedoeling elke maand € 10 of meer, of jaarlijks een bedrag te storten van minimaal € 120, gedurende 5 jaar.

Sommigen onder u stortten dit bedrag reeds op rekening van de Tikondane Community Support Foundation bank nr 513694404 te Delft.

Onze notaris heeft beloofd om gratis een schenkingsakte op te stellen. Schenkingen kunnen onder voorwaarden bij de aangifte van Inkomsten Belasting worden afgetrokken. De fiscus dient over een kopie van de schenkingsakte te beschikken en het bankafschrift waaruit de (jaarlijkse) betaling blijkt.

De schenkingsakte dient getekend te worden door de schenker en voor zover aanwezig, diens geregistreerde partner/echtgenoot(m/v). Dit laatste ter bescherming van het gezamenlijke huishouden.

Om het uit te proberen heeft Maria een schenkingsakte voor haarzelf laten opmaken. Het ziet er nogal omslachtig uit:

  • Er moet op kantoor van de notaris in Breda getekend worden of een volmacht worden afgegeven waarbij de handtekening door een notaris geverifieerd moet worden.
  • De partner/echtgenoot (m/v) moet ook tekenen
  • Er moeten 2 bestuursleden tekenen.

Vandaar dat alles even geduurd heeft, de notaris is ook niet elke minuut te bereiken.

Op 13 juli 2010 zijn 2 bestuursleden ( voorzitter en secretaris) + Maria en partner bij de notaris geweest om de schenkingsakte te passeren. We hebben deze omslachtige manier met notaris Van den Brekel gesproken. Punt is dat ook bij volmacht tekenen, de handtekening bij een notaris gelegaliseerd moet worden. De notaris snapt dat dit voor een schenking voor een goed doel omslachtig is en zal nog uitzoeken of het makkelijker kan.

Indien het niet anders kan dan stellen wij voor om de schenkingsaktes zoveel mogelijk in één keer te laten passeren bij de notaris. Het is nuttig maar kan ook gezellig zijn en reden genoeg voor een Brabantse koffietafel, Belgisch biertje of Frans wijntje.

U kunt ook besluiten om vriend van Tikondane te worden zonder schenkingsakte, met een beperkt belastingsvoordeel (voor het gedeelte totale schenkingen boven 1% van het inkomen). Alhoewel u het belastingsvoordeel ook opnieuw zou kunnen schenken aan Tikondane.

Eén van onze vrienden heeft ons ook attent gemaakt op de Schenkservice. Dat is kennelijk een club die voor meerdere stichtingen door een notaris aktes laat opmaken en dat gebeurt zonder dat de schenkers verplicht worden in persoon voor de notaris te verschijnen. Zie www.schenkservice.nl. Een interessante service zeker voor grote organisaties enz., maar niet direct voor onze stichting omdat de kosten die gemaakt worden (€ 150) verhaald worden op de stichting waaraan gedoneerd wordt. Dit is voor ons alleen interessant indien u meer dan 280 € per jaar doneert.

Wilt u doorgaan met de schenkingsakte dan verzoeken we u schriftelijk aan te geven wat u per jaar of per maand voor 5 jaar lang wilt schenken aan onze Stichting. U dient dit dan samen met een kopie van een identiteitsbewijs(ook van uw partner/echtgenoot mv.) aan ons toe te sturen. We laten de notaris dan een concept schenkingsakte maken en houden u op de hoogte over de afhandeling ervan en stellen een gezellig uitje naar Breda in het voor uitzicht.

We horen graag van u.

 

Vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Anne Steenhauer secretaris

tikondanefoundation@gmail.com