Nieuwsbrief december 2010

Beste Vrienden van Tikondane,

U leest de tweede nieuwsbrief van onze stichting. Sinds de eerste nieuwsbrief van augustus j.l. is er het een en ander gebeurt. Hieronder een rapportage over de activiteiten van de stichting en de contacten met Tikondane Community Centre in Zambia.

 

Geld van donoren goed besteed

Als vermeld in de eerste nieuwsbrief, de stichting heeft dit jaar verschillende donaties gekregen met de specifieke wens van de donoren het geld aan de kinderen en de Tiko school te besteden. Daarom is Anne, secretaris van de stichting, afgereisd naar Zambia in november om te kijken hoe het geld het beste besteed kon worden. Haar verslag:

Zambia is heet in november, meestal boven de 30 graden, en bovendien zeer droog en stoffig. Het is wachten op de regens die komen een keer per jaar, en wel tussen tussen november en maart. Af en toe komt er een fantastische onweersbui met veel bliksem en een korte regenbui, maar desondanks de droogte, staan veel bomen in bloei, prachtig om te zien.

En het mango seizoen is begonnen (verse mango jam bij ontbijt). Overal op Tiko groeit mango bomen en de schoolkinderen proberen de vruchten van de bomen te halen met lange stokken. Of ze klimmen in de bomen, en dat, zeggen de doctoren van het nabije ziekenhuis, is de reden waarom op dit moment veel kinderen worden binnengebracht met gebroken armen of benen. De botten van Zambiaanse kinderen zijn broos vanwege hun arme dieet.

Hier, bijvoorbeeld, is Moses met een gebroken been. Hij is niet uit een boom gevallen maar hij zat achter op een fiets en kwam met zijn been tussen de spaken terecht. Moses is de zoon van Mary, een van de keukenprinsesjes op Tiko. Zij is momenteel op zwangerschapsverlof na de geboorte van haar dochtertje Martha. De rechten van de vrouwen die op Tiko werken, worden goed beschermd.

Het school

Meer dan 500 basisschool kinderen komen iedere ochtend om 7 uur op het terrein van Tiko binnenstromen. Tiko is een gemeenschapsschool, dwz geen overheidsschool. Op een overheidsschool moeten ouders bijdragen betalen en de kinderen uniform dragen. Veel ouders kunnen dit niet permitteren (trouwens er is geen leerplicht in Zambia). Dus gemeenschapsscholen worden opgericht door ouders en gemeenschappen.

De Tiko kinderen dragen geen uniform, zij lopen vaak meer dan een uur naar school, sommige hebben geen schoenen. In de regenseizoen zitten ze de hele dag in natte kleren. Zij krijgen op Tiko een maaltijd – een soort pap gemaakt van een eiwit supplement (High Energy Protein Supplement, of HEPS). De klassen zijn groot – 80 kinderen is normaal. Maar ze vinden het geweldig op school te zijn en overdag hoor je hun stemmen in klas als ze zingen en klappen.

De Tiko school is zes jaar geleden begonnen. Er waren geen geschikte gebouwen, maar sinds maart dit jaar, is er eindelijk een nieuwe schoolgebouw, met drie klaslokalen gerealiseerd met geld geschonken van een amerikaanse Rotary Club. Maar de lokalen zijn leeg en de kinderen zitten op de grond.

De leerkrachten hebben hun wensen uitgesproken: behalve tekstboeken (ik kreeg 250 euro van Miep Roos-van Dam, om tekstboeken te kopen, Miep is al in Tiko geweest en hoopt volgend jaar weer te gaan), moeten er schoolbanken komen.

Een lokale timmerman is gevonden, het ontwerp doorgesproken, en binnen het budget dertig schoolbanken zijn gemaakt. Een schoolbank kost ca. 58 euro. In een school met ruim 500 kinderen, zijn dertig schoolbanken lang niet genoeg. Het is afgesproken dat de hoogste klas (grade 7) mag genieten van de schoolbanken tijdens hun eindexamen jaar.

Toerisme

De Stichting heeft al aangegeven dat het voortaan “community-based” toerisme op Tiko wil steunen omdat toerisme een belangrijk bron van inkomen kan worden, zeker nu er een artikel over Tiko in de Lonely Planet is verschenen.

Er is al een tentenkamp op Tiko. Dit kamp is speciaal opgezet door een duitse reisorganisatie die met klanten door het hele land en verder reist. Deze toeristen blijven alleen twee nachtjes. Op de dag van aankomst worden ze per ossenkaart naar een dorp in de beurt gebracht om lokale dansen te zien.

Er komen nu regelmatig backpackers langs die verblijven in het gastencomplex. Hier blijven ook de vrijwillegers. Op dit moment zijn er drie vrijwillegers die drie maanden blijven – Peter uit Australie en Paul & Jessica uit Engeland – en Lara uit Duitsland die een jaar blijft.

Maar de gastenaccommodatie (verspreid over drie gebouwen) is ernstig toe aan renovatie. Er moet nieuwbouw komen. Er wordt gedacht aan rondavels. Een moderne versie van de rondavel, de traditionele ronde Afrikaanse hut, maakt een uitstekend gastenverblijf.

Brunch, 29 augustus 2010

Zondag 29 augustus 2010 maakte deel uit van de week met het slechtste weer van de hele zomer. Maar toch kwamen onze gasten naar ’t Sas in Breda toegestroomd compleet met paraplu en regenkleding en, het belangrijkste, een glimlach. Wij hebben samen genoten van de muzikanten en de heerlijke brunchmaaltijd. En samen 1400 euro opgehaald. Dit bedrag gaat naar het Tiko toerisme project.

Hartelijk dank aan alle vrienden en familieleden die deze dag hebben mogelijk gemaakt – Frans en Wanes, Foppe en Marianne Mollema, Annemiek Pepping, Lilianne de Bruijn, Wout de groenteboer, Koffie & Zo en Brooklyn, en uiteraard ’t Sas management die toestemming heeft verleend voor het gebruik van het het plein. En niet te vergeten de muzikanten en djembe groep, Djembasa.

Kijk naar de foto’s van een geslaagde dag:

 

Bezoek oprichtster Tikondane aan Breda

Elke is weer in Breda geweest (twee keer in een jaar). Veel van jullie hebben haar ontmoet tijdens de filmochtend in MustSee in maart. Deze film “Tikondane: meet the people of Afrika”, is nu op Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=ez6_DYwboFU

Met haar wereldticket, op weg naar Australie, heeft Elke van de gelegenheid gebruik gemaakt om Nederland te bezoeken. Tijdens haar bezoek heeft Elke een gesprek gehad met het bestuur van de Stichting over de belangrijkste knelpunten in Tiko, waaronder management, internet faciliteiten en de voortgang van het “community-based” toerisme, naast vele andere knelpunten zoals hongersnood, onvoldoende financiën om bv de onderwijskrachten te betalen. Elke en Maria hebben deelgenomen aan een seminar op de NHTV in Breda over de duurzaamheid van community-based toerisme in Afrikaanse landen. Elke heeft voor de studenten van de NHTV een workshop georganiseerd over de kansen en het waarom van het toerisme op Tiko met het oog op eigen inkomsten te verwerven, maar ook om de contacten onderling te verbeteren. Na afloop is gepraat over verdere samenwerking met docenten en eventuele stagemogelijkheden. Diezelfde avond is er een gesprek georganiseerd met Elke en een aantal personen werkzaam in ontwikkelingswerk m.n. in Afrikaanse landen. De kritische discussie spitste zich toe op het nut en het waarom wel, niet, hoe van ontwikkelingswerk. Naast het nuttige ook het aangename, zo is er samen geluncht en gegeten met enkele vrienden van Tiko.

Tot slot

Het bestuur – Peter, Lorraine, Maria, Birgitte en Anne – wenst iedereen een fijne jaarwisseling toe. Hartelijk dank voor de steun en het vertrouwen in het bestuur in het afgelopen jaar. Jullie steun wordt ook zeer gewaardeerd in 2011. Omdat de stichting zich concentreert op community-based toerisme, is het misschien aardig voor donoren en sponsoren specifieke giften* te schenken voor b.v. meubilair, aankleding van een kamer, sanitair of een bijdrage te leveren aan de bouw van een rondavel.

Neem graag voor meer informatie contact op met het secretariaat;

tikondanfounation@gmail.com.

Anne Steenhauer,

Secretaris

namens het bestuur

Tikondane Comunity Support Foundation

*bankrekening:

Nr. 51.36.94.404

t.n.v. Tikondane Community Support Foundation