Nieuwsbrief februari 2013

 

Beste Vrienden van Tikondane,

Het bestuur van Stichting Tiko neemt deze gelegenheid om u te bedanken voor u trouwe steun in de afgelopen jaar. Wij kijken uit naar 2013 met veel belangstelling en optimisme. Langzaam maar zeker is de vooruitgang op Tikondane Community Centre en in de omgeving  te bespeuren.  Wij hopen dat dit jaar “het jaar van de vrijwilliger” wordt.  Dat veel van u de weg naar Tiko vindt om actief mee te doen op verschillende manieren in het leven daar, en te genieten van de gezellige sfeer en camaraderie.

 

Veel van u hebben onze nieuwjaarskaart ontvangen met een foto van Tiko schoolkinderen en de tekst: Op Tikondane Community Centre Zambia leer je de Afrikaanse cultuur werkelijk kennen.

 

 

 

 Uitnodiging

 Wilt u alvast in uw agenda noteren:
“Breda zingt voor Tiko Zambia”
Zondag 17 maart 2013
14.00 – 17.00
Café Boerke Verschuren, Het Ginneken, Breda.

Wij hebben al twee Bredase koren uitgenodigd, Tegen De Wind Mee & Heerenleven, en wij worden natuurlijk ook bijgestaan door djembe groep “Djembasa”.  Nog heel leuk te melden:  AKoestic Live  gaat ook optreden – het Bredase duo Ad Landa en Kees Schippers.

 De oprichtster van Tikondane Community Centre,  Elke Kroeger-Radcliffe  is er ook. Zij is een paar dagen in Nederland op haar jaarlijkse fondswervende rondreis door Europa, Amerika en Australië.

 Het programma voor deze middag wordt later gestuurd.

 

Terugblik op de vakantiebeurs 2013 te Utrecht.

 

Voor het eerst heeft Stichting Tiko zich op de vakantiebeurs Utrecht gepresenteerd om informatie te geven over het Community Based Toerisme en het Tikondane Community Centre in Katete, Zambia.

We hebben de stand ingericht met de minimale middelen die tot onze beschikking stonden maar door de vele foto’s en de film Tikondane hadden we een gezellige stand. Gelukkig hadden we een plaats op de Wereldhulpmarkt tussen andere non-profit organisaties en kleine bedrijfjes. Fijn dat we 6 dagen lang, telkens met 2 of meer vrijwilligers waren zodat we verder konden rondkijken en inspiratie opdoen. Door actief beursbezoekers aan te spreken hebben we heel wat aandacht gehad. De meeste interesse was er voor het vrijwilligerswerk van jonge mensen, hun ouders, maar ook volwassenen en gepensioneerden die op zoek waren naar een zinvolle vakantie

 Een klein aantal bezoekers was geïnteresseerd in een doe vakantie, om alleen of met hun familie op Tiko te verblijven voor een tijdje en daar een handje toe te steken. Dit is de beste manier, lijkt ons, om de Zambiaanse bevolking en hun manier van leven en cultuur te leren kennen.

We hebben kennis gemaakt met een aantal  organisaties dat vrijwilligers uitzenden naar ontwikkelingsprojecten. Zambia zit nog niet in hun pakket. De contacten zijn gelegd en we bekijken hoe we kunnen samen werken.Verrassend ook was het contact met de standhouders van het Bureau van Toerisme Zambia.

We hebben gepraat over de verschillende vormen van Toerisme en publiciteit voor Zambia.Het promoten van het Toerisme is een commerciële aangelegenheid die ten goede moet  komen aan het land. Met het ontwikkelen van het Community Based Toerisme komen de inkomsten rechtstreeks ten goede aan de bevolking zelf.  In onze situatie zijn het belangrijke inkomsten voor het Tikondane Community Centre. Het Tikondane Community Centre kan op deze wijze haar activiteiten op gebied van onderwijs en werkgelegenheid uitvoeren en minder afhankelijk te zijn van donoren.

 

Maria en Anne met  Mato Shimabale, Director Zambia Tourist Board (die Maria meesleepte naar onze stand)

 

 

 

 

Toeristen die werkelijk geïnteresseerd zijn in de Zambianen, hun leefwijze en cultuur hebben er meer aan een tijd te verblijven op de Tiko Lodge en met de vriendelijke bevolking allerlei activiteiten te ondernemen.  Vanuit Tiko kan men verder reizen bv. naar de beroemde Victoria Watervallen aan de grens met Zimbabwe,  safaritochten ondernemen naar verschillende parken of buurlanden als  Malawi, Botswana of Namibië bezoeken.De Stichting Tiko in Nederland is geen reisorganisatie maar ondersteunt de ontwikkeling van het Community Based Toerisme en van het Tikondane Community Centre te Katete.Geïnteresseerden kunnen altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen dan onze ervaring en tips doorgeven en bemiddelen bij een verblijf als vrijwilliger of gewoon als toerist.

 Nederland & Zambia

Stichting Tiko is niet de enige organisatie in Nederland die contacten heeft met Zambia.Er zijn genoeg “particuliere initiatieven” om het de moeite waard te maken een Platform op te zetten waarbij al de Nederlandse ontwikkelingsinitiatieven in Zambia elkaar kunnen steunen.www.wgzambia.nl is het resultaat. Er komt zelfs een Zambia Dag in april.

Wij kunnen ook veel van elkaar leren en elkaar steunen. Bijvoorbeeld, afgelopen zaterdag werd er een benefiet concert in Amsterdam gehouden in een prachtig oude kerk op de Keizersgracht. De opbrengst ging naar een school in Senanga  in Western Province – Tiko ligt in Eastern Province –   die een dak nodig heeft. Alweer het resultaat van contacten tussen Nederlanders, die in de omgeving gewoond en gewerkt hebben, en de lokale bevolking.

 Renovatie Tiko

In de december nieuwsbrief is de nodige renovatie van de gastverblijven uitgelegd. In onze laatste bestuursvergadering hebben wij besloten om de bestaande slaapplaatsen voor 34 personen c.q. toeristen te verbeteren en niet voor nieuwbouw te gaan. In antwoord op de gedetailleerde specificatie van Tiko, heeft het bestuur een bedrag van €4,604 gestuurd om de gebouwen regenbestendig te maken en een nieuwe badkamer te bouwen in de Agogo gebouw.  Het idee om een rondavel te bouwen met slechts twee slaapplaatsen is voorlopig van de baan. Maar de verbetering van accommodatie voor toeristen sluit goed aan bij onze doelstelling.

 Uitdaging

Het bestuur heeft recentelijk een uitdaging gekregen van de AVANS  Hogeschool  Breda, van de Academie van Sociale Studies om een gastcollege geven  over Tikondane Commmunity Centre met nadruk op de sociale aspecten van zo’n grassroots organisatie en de ontwikkeling die ontstaat.   Natuurlijk nemen we de uitdaging aan!Wij zien wel hoe het jaar verder ontwikkelt en wat op ons pad komt. Wij hebben er best zin in!  Maar wat heel leuk zou zijn is contact te krijgen met Zambianen die in Nederland wonen.

Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Stichting Tiko
Anne Steenhauer
Secretaris