Nieuwsbrief mei 2013

 Beste Vrienden van Tikondane,

Koninginnedag is voorbij voor Stichting Tiko, voor de derde keer, weer een gezellige dag met een kraampje op de vrije markt in Breda, vlakbij het Kasteel van Breda; altijd een sfeervolle omgeving. Veel mensen kwamen langs, in feestelijke oranje kleding en we hebben rond €80 aan Afrikaanse spulletjes en ook vers gebakken pittige samosa’s verkocht (nee, mevrouw het zijn geen appelflappen). Maar we stonden daar ook om mensen te informeren over Tikondane Community Centre. Sommige voorbijgangers wilde dat wel aanhoren – de doelstellingen van zo’n gemeenschapscentrum, de mogelijkheden daar op vakantie te gaan of als vrijwilliger te werken, en zelfs hier in Nederland  samen met Stichting Tiko acties te ondernemen.  Wij denken dat we bij een paar mensen doel hebben getroffen en hun nieuwsgierigheid hebben opgewekt. Ze hebben hun e-mailadressen achtergelaten en het is te hopen dat met zulke enthousiaste mensen erbij de naam van Tikondane steeds verder wordt verspreid als een prachtige plek om naar toe te gaan en te sponsoren.

Dank je wel iedereen die heeft meegeholpen. Volgens de Stichting Oranje Comité mogen we volgend jaar terug komen maar dan op Koningsdag.

 

 

 

 

Benefiet concert

 

Veel van jullie hebben het benefiet concert op zondag 19 maart in Boerke Verscheuren, Breda bezocht en ook meegezongen met Heerenleven en Tegen De Wind Mee. Bovendien ook gedanst met de trommel muziek van Djembasa en duo Kees Schippers & Ad Landa.  Het werd een gezellige, geslaagde, druk bezochte middag. Stichting Tiko is zeer tevreden met de opbrengst van €1000. Dit bedrag wordt voornamelijk besteed aan de verdere ontwikkeling van toerisme, in overleg met het Tiko management. Dank je wel iedereen die heeft meegeholpen. Het bestuur bestaat slechts uit vijf personen en met zulke evenementen hebben wij altijd hulp nodig.


Elke, de oprichtster van Tikondane Community Centre, die ook aanwezig was, heeft ons toegesproken tussen de muziek optredens door en veel van jullie hebben zelf met haar een praatje aangeknoopt. Intussen is ze in Australië gearriveerd en eind mei zal ze terug zijn in Tikondane.

 

Op de foto met Ceremonie meester, Frans van der Grinten.

Nieuws uit Tikondane Community Centre

 

Het bestuur heeft natuurlijk gesprekken met Elke gevoerd over de wel en wee van het Centrum en de besteding van onze steun. Het feit dat Elke probeert Breda elk jaar aan te doen tijdens haar wereldreis betekent dat wij als stichting het nieuws rechtstreeks krijgen. Dit geeft ons meer grip op de situatie aldaar.

In 2012 heeft Stichting Tiko € 9.744,00 gestuurd met het doel de faciliteiten voor toerisme te verbeteren door o.a. de watervoorziening en de gastenverblijven te renoveren.

 

 

 

 

 Een primeur: de eerste douche op Tiko!

In antwoord op onze vraag aan Elke wat voor haar het hoogtepunt van 2012 werd, heeft

ze meteen geantwoord dat bijna alle 80 werknemers cassave op hun land hebben geplant. Misschien voor jullie een vreemd antwoord! Bovendien hebben wij in Breda onbewust meegeholpen dit hoogtepunt te bereiken.

 

Het gaat om voedsel zekerheid. Dat betekent verbetering van de landbouw praktijken om definitief af te kunnen rekenen met de jaarlijks terugkerende hongersnood. Maar tradities zijn moeizaam te doorbreken. In Zambia verbouwt ieder gezin traditie getrouw maïs op hun akkertjes – en bijna geen andere gewassen – om het dagelijkse voedsel nshima te kunnen maken. Maar als de maïs oogst faalt, en dat gebeurd regelmatig, meestal vanwege de wispelturigheid van het regenseizoen, is er later in dat jaar honger. Bovendien eist maïs veel kunstmest omdat de grond arm is, maar kunstmest is te duur voor de arme bevolking.

 Genoeg te eten is een basis behoefte. Als dit niet in orde is kunnen we verdere ontwikkeling vergeten.

 Onder andere probeert Elke al jaren de Tiko werknemers te overtuigen dat cassave een goed alternatief is voor maïs en dat nshima kan ook gemaakt kan worden van de cassave wortel. De doorbraak kwam vorig jaar toen de Bredase Stichting ’t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken  €1,500 gaf als “hongerhulp voor weeskinderen”. Om dit geld goed te besteden werd een cassave/school project bedacht. Samen met docenten hebben een aantal weeskinderen cassave verbouwd in de schooltuin en na de oogst geleerd hoe ze de wortels moeten bewerken om er bloem van te maken en daarvan nshima.

Dit is een “doe” project geweest. Veel mensen – kinderen, docenten, ouders – werden erbij betrokken. Volgens Elke was dit project de beste manier om iedereen te laten zien hoe cassave een belangrijke aanwinst is op iedere akker. Zij is zeer tevreden met het resultaat.

 

 

 

 

 

 

        Cassave wortels                                  cassave in de schooltuin

 

 Verdere activiteiten

 

In april waren er twee evenementen op de agenda van Stichting Tiko:

Zambia Dag Utrecht en gastcollege Avans Breda, een HBO instelling.

 

Het is merkwaardig hoeveel mensen in Nederland zich inzetten voor Zambia. Net als Stichting Tiko in 2008, groepeert men zich in zgn. “Particuliere Initiatieven” om verschillende projecten te steunen. Daarom is Platform Zambia in het leven geroepen om deze PI’s ook op hun beurt te steunen en hun belangen te behartigen. Op die zaterdag in Utrecht, ontmoette wij niet alleen Nederlanders maar ook Zambianen die wonen en werken in Nederland. Netwerken werd dus de orde van de dag. Wij hebben ervaringen uitgewisseld en nieuwe ideeën opgedaan hoe we sponsoring kunnen aanvragen bij grote organisaties zoals Wilde Ganzen. Op een meer persoonlijke noot hebben we Agnes Mwaona Bouman-Mwanza ontmoet, woonachtig in Rotterdam, die uit hetzelfde streek komt als Tikondane Community Centre en die op de hoogte was van de “vrouwen clubs” die momenteel met succes worden opgezet door een vriendin van haar en recentelijk ook op Tikondane. Een kleine wereld soms.

 Zie verder www.platformzambia.nl

Een uitdaging die we met plezier hebben aangegaan was het verzoek van een docent op Avans, Hans Pekaar, om een gast college over Tikondane en het werk van Stichting Tiko te geven. In een college zaal met 50 studenten die worden opgeleid in de hulpverleningsector hebben wij ander half uur makkelijk vol gepraat. Wij hebben ook de Tiko film van de Bredase bedrijf  Moved Media gedraaid en met onze meegenomen foto’s een paar aspecten uitgelegd, zoals het HIV/AIDS problematiek en de achterliggende gedachten van community-based tourism en home-based care.

Onze bedoeling was Tikondane aan te bieden als mogelijke stageplaats en ook studenten te wijzen op acties in Nederland die ze kunnen ontplooien.

Laatst woord 

Dit wordt aan Boris gegeven.

De 17-jaar oude Boris Breebaart uit Leiden verblijft momenteel als vrijwilliger op Tikondane. Zijn eerste email luidt als volgt:

 “Hier is alles goed, heb het enorm naar me zin, ben lekker bezig met voetbal en de mensen helpen zoals in de tuin en dingen maken: de mensen zijn enorm aardig.

Abel (ed. adjunct directeur) is erg goed voor me, Benson (ed. hoofd tuinman) is een geweldig man en Musa (ed. gids toeristen) ook, en de rest natuurlijk ook.

Andreas (ed. Duitse vrijwilliger) en ik hebben veel plannen gemaakt voor het verbeteren van de sport accommodatie, bijvoorbeeld het maken van lijnen en atletiek gelegenheid. En ook wat leuk is dat we met de Tiko Tigers (ed.voetbal ploeg) in de finale staan van het lokale toernooi ..” 

Zo te lezen heeft Boris het wel naar zijn zin. Wij zijn benieuwd of de Tiko Tigers  hebben gewonnen.

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Stichting Tiko

Anne Steenhauer

Secretaris