Sponsoring

De Stichting Tiko-Nederland ondersteunt het Tikondane Community Centre in Zambia met  het doen van investeringen. Doel hiervan is de organisatie zelf de mogelijkheid te geven om inkomsten te creëren waardoor “ Tiko” minder afhankelijk wordt van donoren en fondsen.  Een goed voorbeeld hiervan is de support van het Community-Based Toerisme waarvoor ondersteuning is geboden met betrekking tot het realiseren van de nodige logies met adequate voorzieningen en inrichting, training van medewerkers, het verbeteren van het functioneren van het restaurant etc.

De inkomsten die nu gegenereerd worden uit verschillende activiteiten zijn onvoldoende om het centrum draaiende te houden en het nodige onderhoud te plegen ten behoeve van o.a. de watervoorziening, internet etc.

Financiële ondersteuning is noodzakelijk zodat de bevolking kan werken aan het verbeteren van hun economische positie en hun eigen toekomst.

  • Vriend worden van Tiko: U betaalt dan maandelijks min. € 10 of jaarlijks € 120.  Wanneer u dit bedrag voor 5 jaar vastlegt in een notariële acte dan kan u dit bedrag volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting.  Onze notaris verzorgt het opstellen van de acte geheel gratis. Op het ogenblijk zijn er een 20-tal betalende “Vrienden van Tiko”.
  • U kunt een gift doneren voor een concreet project zoals scholing of levensonderhoud van  een weeskind, inrichting en onderhoud van de school ( of overige gebouwen), de bouw van goede logiesvoorzieningen met sanitair, de verbetering van de keuken etc. Afgelopen jaar hebben 10-tallen sympathisanten eenmalig of regelmatig van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
  • Bedrijven kunnen vanuit hun maatschappelijk ondernemerschap een bijdrage leveren door gratis diensten te verlenen of materiaal te schenken maar ook door projecten te financieren.
  • In plaats van een cadeau te vragen bij een jubileum of feest is ook door verschillende mensen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een gift te vragen ten behoeve van de bouw van een rondavel op Tiko.
  • Het is ook mogelijk om in uw testament een klein of groot bedrag te bestemmen voor het centrum.

Ondersteuning kan natuurlijk ook heel praktisch! U kunt uw vakantie doorbrengen op de Tiko Lodge of als vrijwilliger voor een bepaalde periode meewerken en uw kennis delen met de medewerkers en het management.

Uw verblijf op Tiko geeft u de unieke mogelijkheid om uw leven te delen met de vriendelijke bevolking van Katete die naar een beter leven streeft en blij zijn u te ontmoeten.