STITCHING TIKONDANE COMMUNITY SUPPORT FOUNDATION 2018 JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

Per 1 januari 2018 was het saldo van de rekeningcourant van de stichting € 16.999,39
Per 31 december 2018 was het saldo van de rekeningcourant van de stichting € 14.776,97
Per 1 januari 2018 was het saldo van de spaarrekening € 517,21
Per 31 december 2018 was het saldo van de spaarrekening € 0,00
Het resultaat van 2018 was € 2.222,42 negatief met name door onttrekkingen voor de pilot in Katete
in de vorm van een bijdrage voor vijf personen die voormalige werknemers van Tiko zijn geweest en die hetzij een studie willen oppakken hetzij een eigen bedrijfje willen beginnen.
€ 2.470,00 is hiervoor uitgetrokken en in drie tranches (€ 1.500 + € 350 + 620) uitbetaald via onze tussenpersoon in Katete Zambia. De donaties zijn ook in 2018 tot een minimum gedaald aangezien het bestuur begin 2017 formeel heeft besloten om de Tiko Community in Katete niet verder financieel te ondersteunen vanwege een fundamenteel verschil van inzicht tussen het management aldaar en onze stichting in Nederland.
Het ligt in de bedoeling om in 2019 een bestemming te vinden om het positieve saldo van € 14.776,97 te besteden door eventueel een nieuwe NGO te sponsoren die in overeenstemming is met het doel van Stichting Tikodane Nederland (zie statuten) en met ons beleid dienaangaande.
Vervolgens zal uiterlijk medio 2020 de Stichting opgeheven kunnen worden.
Voorgesteld wordt om voor 2019 € 250,00 te reserveren voor de nog komende kosten (K.v.k. ?? en bankkosten) zodat ongeveer € 14.500,- te doneren valt.
Michel Panis
Penningmeester Stichting Tikondane