Tikondane Community Centre

Een “grass roots” ontwikkelingsorganisatie, Tikondane Community Centre ligt vijf km buiten Katete in de Oostelijke Provincie van Zambia tegen de grens van Mozambique en Malawi en ruim zeven uur rijden van de hoofdstad, Lusaka. De Oostelijke provincie is onderontwikkeld en de bevolking is zeer arm. Het „Tiko‟ centrum ligt aan de „Great East Road‟, de enige geasfalteerde weg in de wijde omgeving die loopt van Lusaka naar de grens met Malawi.

In 1999 is het Tiko centrum opgericht door Elke Kroeger-Radcliffe. Haar doel was een plek te ontwikkelen waar de lokale bevolking de mogelijk- heid krijgt zich te scholen en werkervaring op te doen. Zij wilde ook de primaire gezondheidszorg in de omgeving verbeteren en bovendien “community-based” toerisme ontwikkelen om de ontmoetingen tussen de plaatselijke bevolking en bezoekers uit ander werelddelen te bevorderen. In de lokale taal betekent tikondane laat ons elkaar ontmoeten.

Tiko (in het kort) is ondertussen enorm ontwikkeld. Er zijn ruim 80 mensen werkzaam uit de plaatselijke bevolking; er wordt lesgegeven aan volwassenen en aan ruim 600 (merendeels) weeskinderen, en workshops gegeven aan volwassenen over hygiëne, gezondheid en duurzame landbouw (lees verder). Op het centrum is ook een HIV/AIDS adviseur aanwezig  lees verder

Daarnaast zijn er verschillende activiteiten om inkomsten te verwerven om het centrum draaiende te houden.

Gender (gelijke rechten voor man en vrouw) is de rode draad die door alle projecten heen loopt evenals het ontwikkelen van de rol/kracht van vrouwen.

Het management bestaat uit alle verantwoordelijke hoofden van de verschillende Tiko afdelingen en enkele lokale dorpshoofden. De algemene verantwoordelijk- heid berust bij het dagelijks management, ondersteund door Elke. Zij gaat ieder jaar op wereldreis, ook naar Nederland, om fondsen te werven.